Thuốc chống loạn thần

Divalproex 500mg Sun USA

3.000.000 
Hết hàng

Thuốc chống loạn thần

Divalproex 500mg Unichem USA

3.000.000 

Đường tiêu hóa

Haloperidol 5mg Thailand

500.000 

Thuốc chống loạn thần

Risperidone 3mg Torrent USA

2.750.000