Thuốc điều trị đau nửa đầu

Sibetinic (Flunarizine 5mg) NIC Pharma VN

50.000 

Thuốc điều trị đau nửa đầu

Tymolpain (Flunarizine 5mg) NIC Pharma VN

55.000