Lipitor 20 mg (Atorvastatin 20mg) Pfizer

500.000 

Hộp 3 vỉ x 10 viên = 30 viên