Thuốc chống trầm cảm

Amitriptyline 10mg Tripta Thailand

300.000 

Thuốc chống trầm cảm

Amitriptyline 10mg Amitec 10 Thailand

350.000 

Thuốc chống trầm cảm

Amitriptyline 25mg Amitec 25 Thailand

500.000