75.000 
90.000 

Thuốc chống động kinh

Murate (Gabapentin 300mg) BV Pharma VN

125.000 
45.000