Điều trị tăng huyết áp

Carvedilol 12,5mg Solco USA

1.300.000 

Điều trị tăng huyết áp

Carvedilol 6,25mg Solco USA

1.200.000