Thần kinh

Olanzapine 5mg Teva

5.000.000 
430.000 
Hết hàng

Thuốc chống trầm cảm

Alprazolam 0,5mg Mylan France

120.000 

Thuốc chống trầm cảm

Amitriptyline 10mg Tripta Thailand

300.000 

Thuốc chống trầm cảm

Amitriptyline 10mg Amitec 10 Thailand

350.000 

Thuốc chống trầm cảm

Amitriptyline 25mg Amitec 25 Thailand

500.000 

Thuốc chống trầm cảm

Bupropion 150mg Sandoz USA

5.000.000 

Thuốc chống trầm cảm

Citalopram 20mg Mylan USA

1.500.000 

Thuốc chống trầm cảm

Citalopram 40mg Mylan USA

1.750.000 
Hết hàng

Thuốc chống trầm cảm

Fluoxetine 20mg Sandoz USA

1.500.000 

Thuốc chống trầm cảm

Fluoxetine 20mg Teva USA

2.000.000