Chống nhiễm khuẩn

Ciproloxacin 500mg Mr Reedy USA

3.250.000 

Chống nhiễm khuẩn

Ciproloxacin 500mg Teva USA

3.000.000 

Chống nhiễm khuẩn

Doxycycline 100mg Thailand

500.000 

Chống nhiễm khuẩn

Levofloxacin 500mg Mr Reedy USA

550.000