Chống nhiễm khuẩn

Ciproloxacin 500mg Mr Reedy USA

3.250.000 

Chống nhiễm khuẩn

Ciproloxacin 500mg Teva USA

3.000.000 

Chống nhiễm khuẩn

Doxycycline 100mg Thailand

500.000