Điều trị tăng huyết áp

Lisinopril 10mg Teva USA

1.500.000 

Điều trị tăng huyết áp

Lisinopril 20mg Lupin USA

2.000.000 

Điều trị tăng huyết áp

Lisinopril 40mg Teva USA

1.100.000