Điều trị tăng huyết áp

Losartan 100mg Aurobindo USA

315.000 

Điều trị tăng huyết áp

Losartan 100mg Teva USA

3.800.000 

Điều trị tăng huyết áp

Losartan 50mg Teva USA

3.000.000