Điều trị tăng huyết áp

Lisinopril 20mg Lupin USA

2.000.000 
2.000.000 

Thuốc chống trầm cảm

Setraline Hydrochloride 100mg Lupin USA

2.000.000 
2.000.000