Đường tiêu hóa

Omeprazole 20mg Apotex USA

3.500.000 

Đường tiêu hóa

Omeprazole 20mg Glenmark USA

3.500.000 

Kháng acid và các thuốc chống loét khác tác dụng trên đường tiêu hóa

Pantoprazole 40mg Teva USA

495.000