1.570.000 
1.070.000 

Thuốc chống động kinh

Dalyric (Pregabalin 75 mg) Danapha VN

84.000