Chống đau thắt ngực

Atenolol 100mg Sandoz USA

2.200.000 

Chống đau thắt ngực

Atenolol 50mg Sandoz USA

1.900.000 

Thuốc chống trầm cảm

Bupropion 150mg Sandoz USA

5.000.000 
Hết hàng

Thuốc chống trầm cảm

Fluoxetine 20mg Sandoz USA

1.500.000 

Điều trị tăng huyết áp

Nebivolol 5mg Sandoz USA

50.000