Điều trị tăng huyết áp

Carvedilol 12,5mg Solco USA

1.300.000 

Điều trị tăng huyết áp

Carvedilol 6,25mg Solco USA

1.200.000 

Thuốc điều trị Alzheimer

Donepezil 10mg Solco USA

4.500.000