Hết hàng
250.000 
240.000 

Điều trị tăng huyết áp

Amlodipine 5mg Cipla USA

1.600.000 

Điều trị tăng huyết áp

Amlodipine 10mg Cipla USA

2.000.000 

Điều trị tăng huyết áp

Amlodipine 5mg Qualitest USA

1.500.000 

Điều trị tăng huyết áp

Besfoben (Irbesartan 150mg) DSM Pharma VN

75.000 

Điều trị tăng huyết áp

Bisoloc 5mg (Bisoprolol 5mg) United Pharma VN

60.000 

Điều trị tăng huyết áp

Carvedilol 12,5mg Solco USA

1.300.000 

Điều trị tăng huyết áp

Carvedilol 6,25mg Solco USA

1.200.000 

Điều trị tăng huyết áp

Lisinopril 10mg Teva USA

1.500.000 

Điều trị tăng huyết áp

Lisinopril 20mg Lupin USA

2.000.000 

Điều trị tăng huyết áp

Lisinopril 40mg Teva USA

1.100.000