Thuốc chống trầm cảm

Amitriptyline 10mg Tripta Thailand

300.000 

Thuốc chống trầm cảm

Amitriptyline 10mg Amitec 10 Thailand

350.000 

Thuốc chống trầm cảm

Amitriptyline 25mg Amitec 25 Thailand

500.000 

Chống nhiễm khuẩn

Doxycycline 100mg Thailand

500.000 

Đường tiêu hóa

Haloperidol 5mg Thailand

500.000