1.180.000 
430.000 
Hết hàng

Thuốc chống trầm cảm

Alprazolam 0,5mg Mylan France

120.000 

Thuốc chống động kinh

Dalyric (Pregabalin 75 mg) Danapha VN

84.000 
Hết hàng

Thuốc chống động kinh

Dilantin (Phenytoin 100mg) Pfizer USA

500.000 

Thuốc chống loạn thần

Divalproex 500mg Sun USA

3.000.000 
Hết hàng

Thuốc chống loạn thần

Divalproex 500mg Unichem USA

3.000.000 

Thuốc điều trị Alzheimer

Donepezil 10mg Solco USA

4.500.000 

Thuốc điều trị Alzheimer

Donepezil 10mg Torrent USA

4.000.000 

Thuốc chống động kinh

Gabapentin 300mg Ascend USA

3.400.000 

Thuốc chống động kinh

Gabapentin 300mg Actavis USA

1.750.000