Hết hàng
250.000 
240.000 

Điều trị tăng huyết áp

Amlodipine 5mg Cipla USA

1.600.000 

Điều trị tăng huyết áp

Amlodipine 10mg Cipla USA

2.000.000 

Điều trị tăng huyết áp

Amlodipine 5mg Qualitest USA

1.500.000 

Chống huyết khối

Aspirin 81mg Kirkland USA

255.500 

Chống đau thắt ngực

Atenolol 100mg Sandoz USA

2.200.000 

Chống đau thắt ngực

Atenolol 50mg Sandoz USA

1.900.000 
3.500.000