Thuốc chống động kinh

Topiramate 100mg Zygenerics USA

2.250.000 

Chưa phân loại

Topiramate 25mg Cipla USA

3.000.000 

Thuốc chống động kinh

Topiramate 50mg Cipla USA

4.000.000