Điều trị tăng huyết áp

Besfoben (Irbesartan 150mg) DSM Pharma VN

75.000 

Điều trị tăng huyết áp

Bisoloc 5mg (Bisoprolol 5mg) United Pharma VN

60.000 
90.000 
75.000 
90.000 
150.000 

Thuốc chống động kinh

Dalyric (Pregabalin 75 mg) Danapha VN

84.000 

Thuốc chống động kinh

Murate (Gabapentin 300mg) BV Pharma VN

125.000 
60.000 
45.000 

Điều trị tăng huyết áp

Rusatin 80 (Valsartan 80mg) Roussel VN

70.000 

Thuốc điều trị đau nửa đầu

Sibetinic (Flunarizine 5mg) NIC Pharma VN

50.000