Điều trị tăng huyết áp

Amlodipine 10mg Cipla USA

2.000.000