Giảm giá!
300.000 

Đường tiêu hóa

Omeprazole 20mg Apotex USA

3.500.000 
Giảm giá!

Đường tiêu hóa

Pantoprazole 40mg Lannett USA

3.500.000 

Kháng acid và các thuốc chống loét khác tác dụng trên đường tiêu hóa

Pantoprazole 40mg Teva USA

495.000 

Kháng acid và các thuốc chống loét khác tác dụng trên đường tiêu hóa

TUMS Extra Strength 750 (Calci carbonat 750 mg) – GSK

560.000