Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn

Allerclear (loratadine 10mg) Kirkland USA

511.000