Chống huyết khối

Aspirin 81mg Kirkland USA

255.500 

Chống huyết khối

Clopidogrel 75mg Accord USA

2.500.000 

Chống huyết khối

Clopidogrel 75mg Teva USA

2.650.000