Điều trị loãng xương

Alendronate 70 mg Cipla USA

200.000 

Điều trị tăng huyết áp

Amlodipine 5mg Cipla USA

1.600.000 

Điều trị tăng huyết áp

Amlodipine 10mg Cipla USA

2.000.000 

Thuốc chống động kinh

Gabapentin 300mg Cipla USA

1.750.000 

Thuốc chống động kinh

Topiramate 50mg Cipla USA

4.000.000