Amlodipine 5mg Cipla USA

1.600.000 

1 viên: 1.600 đồng

Chai 1000 viên

Hạn sử dụng: 07/2019