Bisoloc 5mg (Bisoprolol 5mg) United Pharma VN

60.000 

1 viên: 2.000 đồng

Hộp 30 viên

HSD: 07/2018