Carvedilol 6,25mg Solco USA

1.200.000 

1 viên: 2.400 đồng

Chai 500 viên

HSD: 12/2017