Điều trị loãng xương

Alendronate 70 mg Cipla USA

200.000 

Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn

Allerclear (loratadine 10mg) Kirkland USA

511.000 

Điều trị tăng huyết áp

Amlodipine 5mg Cipla USA

1.600.000 

Điều trị tăng huyết áp

Amlodipine 10mg Cipla USA

2.000.000 

Điều trị tăng huyết áp

Amlodipine 5mg Qualitest USA

1.500.000 

Chống huyết khối

Aspirin 81mg Kirkland USA

255.500 

Chống đau thắt ngực

Atenolol 100mg Sandoz USA

2.200.000 

Chống đau thắt ngực

Atenolol 50mg Sandoz USA

1.900.000 

Thuốc chống trầm cảm

Bupropion 150mg Sandoz USA

5.000.000