Lisinopril 10mg Teva USA

1.500.000 

1 viên: 1.500 đồng

Chai 1000 viên

HSD: 10/2018