Chống nhiễm khuẩn

Ciproloxacin 500mg Teva USA

3.000.000 

Chống huyết khối

Clopidogrel 75mg Teva USA

2.650.000 

Thuốc chống trầm cảm

Fluoxetine 20mg Teva USA

2.000.000 

Điều trị tăng huyết áp

Lisinopril 10mg Teva USA

1.500.000 

Điều trị tăng huyết áp

Lisinopril 40mg Teva USA

1.100.000 

Điều trị tăng huyết áp

Losartan 100mg Teva USA

3.800.000 

Điều trị tăng huyết áp

Losartan 50mg Teva USA

3.000.000 

Kháng acid và các thuốc chống loét khác tác dụng trên đường tiêu hóa

Pantoprazole 40mg Teva USA

495.000 

Thuốc chống trầm cảm

Trazodone 100mg Teva USA

2.000.000 

Thuốc chống trầm cảm

Trazodone 50mg Teva USA

3.000.000