Losartan 50mg Teva USA

3.000.000 

1 viên: 3.000 đồng

Chai 1000 viên

HSD: 06/2018