Salazopyrine (Sulfasalazine) 500mg Pfizer USA

600.000 

1 viên: 6.000 đồng Chai 100 viên Tabs HSD: 09/2021

Danh mục: Từ khóa: , ,