Amlor Tap 5mg Pfizer viên nén

240.000 

Vỉ 10 viên x 3 vỉ = 30 viên

Viên nén