Lipitor 10 mg (Atorvastatin 10mg) Pfizer

500.000 

Hộp 3 vỉ x 10 viên = 30 viên