Sở Y tế TP HCM tổ chức tập huấn triển khai Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

Sở Y Tế tập huấn triển khai nghị định của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược

Sở Y tế TP HCM tổ chức tập huấn triển khai Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

Luật Dược số 105/2016/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 06/4/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Luật Dược chứa đựng nhiều nội dung mới như việc cấp chứng chỉ hành nghề với hình thức thi; bổ sung chứng chỉ hành nghề dành cho người quản lý chất lượng trong cơ sở sản xuất, chứng chỉ hành nghề dành cho dược sĩ làm công tác dược lâm sàng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định chi tiết điều kiện kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt; bổ sung loại hình kinh doanh thử tương đương sinh học, thử thuốc trên lâm sàng,… Quốc hội cũng đã giao Chính phủ và Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Dược.

 

Ngày 08/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017 (có hiệu lực sau Luật Dược đúng nữa năm). Có thể nói đây là lần đầu tiên chúng ta có một Nghị định chứa đựng nhiều nội dung như vậy. Khuynh hướng ban hành văn bản hiện nay là những điều kiện về thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh sẽ ban hành bằng Nghị định và hạn chế ban hành Thông tư, đó cũng chính là một trong những vấn đề cải cách hành chính hiện nay hướng tới sự minh bạch và nhất quán trong công tác quản lý nhà nước.

 

Nhằm giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị, các cá nhân hiểu rõ về những quy định mới trong Luật Dược 105/2016/QH13 và Nghị định 54/2017/NĐ-CP, ngày 07/6/2017 vừa qua, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 54/2017/NĐ-CP tại Hội trường T78 (thành phố Hồ Chí Minh) dành cho các Sở Y tế, các đơn vị Trung ương, các cơ sở sản xuất kinh doanh dược phía nam từ Đà Nẵng trở vào.

 

Trên tinh thần đó, ngày 21/6/2017, Sở Y tế tổ chức triển khai tập huấn Nghị định 54/2017/NĐ-CP dành cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Phòng Y tế, các phòng ban của Sở, các đơn vị sản xuất kinh doanh dược trên địa bàn thành phố.

 

Tham dự Buổi tập huấn Nghị định số 54/2017/NĐ-CP có gần 250 khách mời là Lãnh đạo Bệnh viện, Trưởng khoa Dược của các Bệnh viện công lập và ngoài công lập đóng trên địa bàn; Lãnh đạo Phòng Y tế quận, huyện; đại diện các phòng ban của Sở Y tế; đại diện các cơ sở sản xuất kinh doanh dược.

 

Chủ trì Buổi tập huấn là ThS.DS. Đỗ Văn Dũng – Trưởng phòng Nghiệp vụ dược (Sở Y tế) và DSCK1. Phạm Thị Thanh Huyền – Trưởng phòng Quản lý dịch vụ y tế (Sở Y tế).

Buổi tập huấn gồm 09 báo cáo, cụ thể:

1. Tổng quan về Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

2. Chứng chỉ hành nghề dược.

3. Một số quy định về kinh doanh dược.

4. Quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

5. Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

6. Đăng ký lưu hành dược liệu, tá dược, vỏ nang và đánh giá cơ sở sản xuất thuốc tại nước ngoài.

7. Thu hồi nguyên liệu làm thuốc.

8. Hồ sơ, trình tự thủ tục và thẩm quyền xác nhận nội dung thông tin, quảng cáo thuốc.

9. Các biện pháp quản lý giá thuốc.

 

Các báo cáo do Lãnh đạo và chuyên viên của Phòng Nghiệp vụ dược và Phòng Quản lý dịch vụ y tế thực hiện./.

 

 

Ds. Lê Ngọc Danh – Phó phòng Nghiệp Vụ Dược phát biểu khai mạc buổi tập huấn

 

ThS.Ds. Đỗ Văn Dũng – Trưởng phòng Nghiệp Vụ Dược giới thiệu tổng quan

về Nghị định 54/2017/NĐ-CP

 

 

 

Ds. Phạm Thị Thanh Huyền – Trưởng phòng Quản lý dịch vụ y tế