Tag Archives: 2017

Sở Y tế TP HCM tổ chức tập huấn triển khai Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

Sở Y Tế tập huấn triển khai nghị định của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược Sở Y tế TP HCM tổ chức tập huấn triển khai Nghị định 54/2017/NĐ-CP. Luật Dược số 105/2016/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 06/4/2016 và […]