Citalopram 40mg Mylan USA

1.750.000 

1 viên: 3.500 đồng

Chai 500 viên Tabs

HSD: 05/2020