Điều trị tăng huyết áp

Losartan 100mg Aurobindo USA

315.000 

Điều trị tăng huyết áp

Losartan 100mg Teva USA

3.800.000 

Điều trị tăng huyết áp

Losartan 50mg Teva USA

3.000.000 

Điều trị tăng huyết áp

Metoprolol 100mg Mylan USA

2.300.000 

Điều trị tăng huyết áp

Metoprolol 50mg Mylan USA

1.900.000 

Điều trị tăng huyết áp

Nebivolol 5mg Sandoz USA

50.000 

Điều trị tăng huyết áp

Rusatin 80 (Valsartan 80mg) Roussel VN

70.000