Rusatin 80 (Valsartan 80mg) Roussel VN

70.000 

1 viên: 3.500 đồng

Hộp 20 viên

HSD: 08/2017