Rubina 20 (Atorvastatin 20mg) BV Pharma VN

45.000 

1 viên: 1.500 đồng

Hộp 30 viên

HSD: 08/2018